Rozpoczęcie negocjacji mających na celu nabycie od 10% do 20% udziałów w spółce, która prowadzi medyczną klinikę on-line

Zarząd Cannabis Poland S.A.informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30/11/2023 rozpoczął negocjacje mające na celu zawarcie umowy nabycia od 10% do 20% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”), która prowadzi medyczną klinikę online zatrudniającą lekarzy, którzy mogą przepisywać pacjentom marihuanę medyczną („Produkt”) .
Realizacja transakcji objęcia udziałów w Spółce wymaga potwierdzenia poprzez prawne, finansowe, podatkowe i handlowe due diligence oraz podpisania stosownej umowy inwestycyjnej.
Cena objęcia udziałów w Spółce wynieść ma:
1) 30.000,00 zł w zamian za objęcie 10% udziałów;
2) Na własne żądanie Emitent będzie mógł objąć kolejne 10% w zamian za wkład 30.000,00 zł, czyli łącznie 20% udziałów w Spółce za 60.000,00 zł.
Data objęcia 20% udziałów w Spółce przez Emitenta nastąpić ma najpóźniej do dnia 31/03/2024.
Cena nabycia udziałów w Podmiocie nabywanym zostanie pokryta środkami własnymi Emitenta.
Termin na podpisanie umowy inwestycyjnej jest wstępnie ustalony na grudzień tego roku.
Inwestycja w medyczną klinikę online jest to uzupełnienie naszej strategii, która zakłada opanowanie całego łańcucha dostaw marihuany medycznej począwszy od importu, a skończywszy na pacjencie.

Niniejsza wiadomość nie miała formy raportu publicznego ze względu na zbyt małą wartość transakcji, aby uznać zdarzenie za informację poufną.

Udostępnij