Biofarmacja

Cannabis Poland jest akcjonariuszem w Bioenca S.A.  prowadzącą badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie biotechnologii i produkcji leków na bazie surowca pochodzenia konopnego zawierającego ponad 0,3 proc. THC (tzw. marihuany medycznej). 
Spółka będzie ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności z krajowych i europejskich funduszy przyznających dotacje na cele zgodne z celami Bioenca.