Zarząd/Rada/Akcjonariat

 

 

 

 

Zarząd

Grzegorz Konrad

Członek Zarządu
Życiorys - kliknij

Rada Nadzorcza

Jarosław Siudy

Członek Rady Nadzorczej
Życiorys - kliknij

Bartłomiej Twaróg

Członek Rady Nadzorczej
Życiorys - kliknij

Włodzimierz Stępkowski

Członek Rady Nadzorczej
Życiorys - kliknij

Jakub Kowalczyk

Członek Rady Nadzorczej
Życiorys - kliknij

Mariusz Matusiak

Członek Rady Nadzorczej
Życiorys - kliknij

Brak jest rzeczywistych i istotnych powiązań członków Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

New Connect

Aktualne notowania

Akcjonariat

 

Akcjonariuszl.akcji% akcjil.głosów% głosów

CPAR Limited

14.556.482

29,58

14.556.48229,58
Pozostali

34.647.171

70,42

34.647.171

70,42