Strategia

CBD może być alternatywą w świecie medycyny i farmacji.

Cannabis Poland S.A. to spółka notowana na rynku NewConnect – kliknij, aby przejść do profilu na stronie GPW.
Jesteśmy właścicielem sklepów HempWish.pl oraz Vapem.eu.
Posiadamy także 19,98% udziałów w spółce biotechnologicznej Bioenca, która pracuje nad nowym lekiem przeciwko padaczce lekoopornej.

Misja

Misją Cannabis Poland jest dystrybucja wysokiej jakości produktów pochodzenia konopnego pomagających uzyskać dobrostan fizyczny i psychiczny.

Cele strategiczne

Głównym celem strategicznym na lata 2023-2025 dla Spółki będzie wprowadzenie do sprzedaży aptecznej suszu oraz olejków zawierających THC powyżej 0,3% jako surowiec farmaceutyczny („Segment THC”). Sprzedaż w Segmencie THC wymaga stosownych pozwoleń, wobec czego musi być poprzedzona wnioskiem złożonym w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych („URPL”).

Uzupełniającym celem strategicznym w tym okresie będzie działalność w segmencie CBD mająca za zadanie wesprzeć budowanie marki Cannabis Poland jako podmiotu działającego w branży konopnej oraz medycznej, poprzez dystrybucję na rynku aptecznym oraz pozaaptecznym produktów nie będących lekami: zarówno dla ludzi, jak i zwierząt („Segment CBD”).

Spółka planuje także na bieżąco monitorować kwestie prawne w krajach unijnych Europy Środkowej, aby w miarę możliwości prowadzić w poszczególnych jurysdykcjach dystrybucję produktów w segmentach THC i CBD.

Pełną strategią na lata 2023-2025 można pobrać poniżej.

Aktualności

Wydarzenia