Walne zgromadzenia

Obecnie nie ma zwołanego Walnego Zgromadzenia Spółki.