Podpisanie Term Sheet z portugalskim zakładem farmaceutycznym przez spółkę z grupy Cannabis Poland S.A.

Zarząd spółki z grupy kapitałowej Emitenta tj. THC Pharma S.A., podpisał istotne warunki umowy handlowej (Term Sheet) dotyczące produkcji kontraktowej marihuany medycznej przez zakład farmaceutyczny z siedzibą w Portugalii (Zakład).
A. W realizowanych w przyszłości kontraktach Emitent przyjmie rolę podmiotu odpowiedzialnego Marketing Authorization Holder („MAH”), który uzyskiwać będzie pozwolenie z URPL na dopuszczenie do obrotu marihuany medycznej w postaci suszu („Produkty”).
B. Rolą portugalskiego producenta marihuany medycznej (Producent) opisanego w raporcie ESPI nr 24/2022 będzie dostawa marihuany medycznej do Zakładu.
C. Rolą portugalskiego Zakładu będzie zakup od wskazanego przez Emitenta producenta marihuany medycznej z Portugalii, a następnie realizacja czynności wytwórczych zgodnie z Europejską Dobrą Praktyką Wytwarzania (EU GMP), w tym przeprowadzenie niezbędnych badań Produktów oraz ich przepakowanie, następnie dokonanie zwolnienia serii umożliwiające sprzedaż Produktów do THC Pharma w celu wprowadzenia ich na rynek polski. Przy każdym kolejnym zamówieniu podpisywana będzie szczegółowa umowa oparta o warunki podpisanego dziś Term Sheet.
D. W opisywanym tutaj łańcuchu logistycznym THC Pharma przyjmie rolę importera na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej surowca farmaceutycznego oraz uzyskiwać będzie każdorazowe pozwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na import konkretnej partii surowca farmaceutycznego jakim jest marihuana medyczna, a następnie zajmie się dystrybucją do hurtowni i aptek.

Zarząd Emitenta podkreśla, iż podpisanie Term Sheet było brakującym ogniwem dla opisanego wyżej łańcucha dostaw, natomiast kolejnym krokiem będzie przygotowanie i złożenie przez Emitenta jako MAH wniosku o rejestrację marihuany medycznej od Producenta. Wniosek zostanie złożony do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) w celu uzyskania rejestracji Produktu w Polsce.
Emitent zaznacza, iż ze względu na uwarunkowania i ograniczenia prawne oraz skomplikowany i przewlekły proces uzyskania zgody na import marihuany medycznej do Polski, pierwszy import Produktu zwolnionego przez Zakład, przewidywany jest wstępnie w czwartym kwartale tego roku.

Udostępnij