Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi

Zarząd Cannabis Poland S.A. informuje, iż w dniu 13.11.2023 r. zarząd spółki stowarzyszonej, tj. THC Pharma S.A. („THC Pharma”) złożył w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym („GIF”) wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi z grupy I-N obejmującymi także marihuanę medyczną jako rozszerzenie do posiadanej już zgody na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Zgodnie z przepisami, GIF powinien rozpatrzyć wniosek o wydanie zezwolenia na obrót w ciągu 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku (bieg terminu rozpatrzenia wniosku ulega każdorazowo zawieszeniu w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień).

Udostępnij