Zakończenie negocjacji mających na celu nabycie od 10% do 20% udziałów w spółce, która prowadzi medyczną klinikę on-line

Zarząd Cannabis Poland S.A.informuje, że w dniu dzisiejszym zakończył negocjacje rozpoczęte w dniu 30/11/2023 mające na celu zawarcie umowy nabycia od 10% do 20% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”), która prowadzi medyczną klinikę online zatrudniającą lekarzy, którzy mogą przepisywać pacjentom marihuanę medyczną („Produkt”).

Zakończenie negocjacji wynika z faktu, że warunki umowy narzucone przez drugą stronę transakcji były w ocenie Emitenta niekorzystne dla Emitenta i nie zapewniały satysfakcjonującego zwrotu z inwestycji.

Niniejsza wiadomość nie miała formy raportu publicznego ze względu na zbyt małą wartość transakcji, aby uznać zdarzenie za informację poufną.

Udostępnij