Przejęcie spółki Medical Marketplace

Zarząd Cannabis Poland S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł porozumienie inwestycyjne regulujące zasady przejęcia przez Emitenta Medical Marketplace sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie („Medical Marketplace”). Na podstawie porozumienia Emitent przejmie 100 proc. udziałów Medical Marketplace w zamian za 10.044.000 akcji Emitenta nowej emisji, których cena emisyjna wynosić będzie 1 zł za każdą poszczególną akcję. Uzgodniona wycena Medical Marketplace, wynosi 10.044.000 zł. Porozumienie przewiduje możliwość zapłaty w gotówce za udziały Medical Marketplace kwoty nie większej niż 1.813.500 zł w terminie 24 miesięcy od dnia nabycia tych udziałów, przy czym obowiązek takiej zapłaty jest uzależniony od spełnienia dodatkowych warunków umownych. Porozumienie nie przewiduje innych świadczeń pieniężnych ze strony Emitenta.

Zarząd Emitenta informuje, że Medical Marketplace prowadzi serwis www.medicalwish.pl, oferujący artykuły i akcesoria medyczne dla klientów hurtowych i indywidualnych.

Zarząd Emitenta informuje, że docelowo planowane jest połączeniu Emitenta i Medical Marketplace, przez przejęcie całego majątku Medical Marketplace przez Emitenta.

Udostępnij

Dodaj komentarz