Uzupełnienie raportu ws. przejęcia spółki Medical Marketplace

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 7/2020 z dnia 8 maja 2020 roku, Zarząd Cannabis Poland S.A. („Emitent”) informuje, że przejęcia przez Emitenta Medical Marketplace sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie („Medical Marketplace”) pozwoli na istotne zwiększenie dotychczasowych przychodów Emitenta dzięki przychodom generowanym obecnie przez Medical Marketplace na rynku medycznym w ramach serwisu www.medicalwish.pl. Jednocześnie Emitent uzyska dostęp do sieci dystrybucji Medical Marketplace, co docelowo powinno przełożyć się na wzrost sprzedaży produktów Emitenta. W ocenie Zarządu Emitenta przejęcie Medical Marketplace może więc przyczynić się do zdobycia przez Emitenta pozycji lidera na rynku konopi medycznych (cannabis) w Polsce.

Udostępnij

Dodaj komentarz