Powołanie Członka Zarządu

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent”) informuje, iż w dniu 8 maja 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie treści par.11 ust. 2 statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie powołania do zarządu Emitenta Pana Michała Szarego oraz powierzyła mu funkcję Członka Zarządu z dniem 8 maja 2020 roku. Tym samym Zarząd Emitenta jest dwuosobowy. Życiorys nowo powołanego Członka Zarządu znaleźć można tutaj.

Udostępnij

Dodaj komentarz