Rozpoczęcie negocjacji z podmiotem z USA dotyczących uzgodnienia zasad dystrybucji produktów CBD w Polsce i Europie

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2020 roku zawarł z firmą z Kolorado w USA („Partner”) umowę o poufności oraz rozpoczął prowadzenie negocjacji mających na celu uzgodnienie warunków współpracy w zakresie prowadzenia przez Emitenta dystrybucji produktów Partnera w Polsce i Europie.

Partner tworzy grupę kapitałową, zatrudnia ok. 200 osób oraz posiada bogatą ofertę produktów CBD: destylatów i izolatów (także rozpuszczalnych w wodzie), kosmetyków, żeli, balsamów, olejów i tym podobnych produktów.

Dla planowanej współpracy kluczowe znaczenie ma fakt, że Partner znajduje się obecnie na zaawansowanym etapie procesu rejestracji wybranych produktów CBD, jako „nowej żywności” („novel food”), w jednym z krajów europejskich, co może oznaczać uzyskanie wkrótce stosownych certyfikatów. Partner byłby pierwszą z branży firmą, która dokonałaby takiej rejestracji w Europie. Posiadanie partnera z tego typu rejestracją, zapewniłoby Emitentowi znaczącą przewagę konkurencyjną oraz umożliwiłoby skrócenie stosownych procedur w Polsce.

Planowana współpraca przewiduje dystrybucję gamy produktów Partnera przede wszystkim pod marką własną Emitenta.

Udostępnij

Dodaj komentarz