Treść uchwał podjętych na walne zgromadzenie w dniu 15.06.2020 roku i zarządzenie przerwy w obradach

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 15.06.2020 roku, w obecności notariusza – Agnieszki Łabuszewskiej – prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Koszykowej nr 53 lok. 66, rozpoczęło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Pod niniejszym odnośnikiem Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad.Spółka informuje również o braku zgłoszonych do protokołu, podczas obrad walnego zgromadzenia, sprzeciwów do uchwał.Zarządzono przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia. Kontynuacja obrad nastąpi w dniu 29.06.2020 roku o godzinie 10:00, w Kancelarii Notarialnej w której odbyła się pierwsza cześć Walnego Zgromadzenia przed zarządzeniem ww. przerwy.

Udostępnij

Dodaj komentarz