Podpisanie z amerykańską grupą farmaceutyczną umowy dystrybucyjnej obejmującej produkty CBD i THC w Polsce i Europie

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 19 czerwca 2020 roku zawarł z firmą LaSanta Botanicals _www.LaSanta.com_ umowę dotyczącą dystrybucji w Polsce i Europie olejków zawierających CBD, THC i inne kanabinoidy. Umowa została podpisana na jeden rok, z automatycznym przedłużeniem na kolejny rok, jeśli żadna ze stron jej wcześniej nie wypowie.
Partner tworzy farmaceutyczną grupę kapitałową w Kanadzie i Kolumbii, posiada laboratorium oraz licencję na 22 tysiące metrów upraw w Kolumbii zarówno na zewnątrz, jak i pod dachem oraz dysponuje licencją rządu kolumbijskiego na eksport produktów. Strefa klimatyczna w Kolumbii pozwala na wysokiej jakości uprawy z zachowaniem niskich kosztów najwyższej jakości produkcji destylatów i izolatów CBD i THC. Partner jest regularnie audytowany przez PWC.
Planowana współpraca przewiduje sprzedaż produktów pod marką własną Emitenta.

Udostępnij

Dodaj komentarz