Podpisanie listu intencyjnego przez VAPEM sp. z o.o.

Zarząd Cannabis Poland S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 18 października 2019 powziął informację od spółki zależnej, tj. VAPEM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zawarciu przez VAPEM sp. z o.o. listu intencyjnego ze Spiropharm S.A. z siedzibą w Warszawie, dotyczącego prowadzenia negocjacji mających na celu zawarcie umowy regulującej zasady współpracy stron w zakresie:

1/ dostaw przez Spiropharm S.A. produktów roślinnych zawierających kanabinoidy, w tym także na potrzeby przemysłu farmaceutycznego;

2/ dystrybucji przez Vapem sp. z o.o. produktów, o których mowa w pkt 1 powyżej, pod marką własną Vape’m;

List intencyjny został zawarty na okres sześciu miesięcy. W tym czasie strony zamierzają wynegocjować i podpisać docelową umowę, regulującą zasady współpracę stron w zakresie opisanym powyżej.

Emitent informuje przy tym, że list intencyjny stanowi już wystarczającą podstawę do prowadzenia pomiędzy jego stronami współpracy w zakresie opisanym powyżej. W szczególności Emitent informuje, że VAPEM sp. z o.o. dokonała już – na podstawie postanowień listu intencyjnego – pierwszego zamówienia produktów roślinnych zawierających kanabinoidy oraz opłaciła wymaganą zaliczkę na poczet realizacji tego zamówienia.

Emitent przypomina, że posiada udziały reprezentujące 100 proc. kapitału zakładowego VAPEM sp. z o.o.

Udostępnij