Utworzenie spółki zależnej VAPEM Sp. z o.o. |VAPEM.EU|

Zarząd Cannabis Poland S.A.(„Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisie do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydziału Gospodarczego KRS („Sąd Rejestrowy”) spółki zależnej od Cannabis Poland S.A. pod nazwą
VAPEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Emitent informuje, że posiada w nowo utworzonym podmiocie
100% udziałów w kapitale zakładowym. VAPEM Sp. z o.o. będzie prowadzić sprzedaż produktów w tradycyjnej sieci
sprzedaży pod marką własną „VAPE’M” z ofertą obejmującą urządzenia, susz oraz płyny CBD do waporyzacji.
Dystrybucja produktów VAPE’m będzie obejmować sklepy tradycyjne, branżowe oraz tytoniowe.
Bardzo ważnym kanałem dla VAPE’m będzie również sprzedaż internetowa zakładająca dystrybucję na terenie całej Europy.
VAPE’m będzie synonimem najwyższej jakości produktów za przystępną cenę, będąc alternatywą dla palenia papierosów
oraz e-papierosów, gdyż waporyzatory nie spalają, lecz podgrzewają susz lub płyn: nie są więc szkodliwe dla zdrowia.
VAPEM zamierza stosować wiodącą metodę chromatografii cieczowej, aby upewniać się, że THC nie występuje w jej produktach.
Proces ten usuwa również niepożądane zanieczyszczenia, które wpływają na czystość produktu.
Każda partia produktów będzie testowana przez niezależne laboratoria badawcze, co pozwoli zapewnić najwyższą jakość
produktów, jak również zweryfikować skład kanabinoidów oraz dopuszczalną zawartość THC poniżej 0,2%.

Udostępnij