Informacja na temat rezygnacji z nabycia udziałów w podmiocie prowadzącym hurtownię farmaceutyczną