Zawarcie umowy zbycia akcji BIOENCA S.A.

Zarząd Cannabis Poland informuje, że w dniu 19.01.2023 roku zawarł umowę zbycia akcji spółki zależnej Bioenca S.A. (pop. Canna Pharm S.A.) z siedzibą w Olsztynie („Bioenca”)

Zbyciu podlegało 777.268 akcji Bioenca, za cenę wynoszącą 102.818,79 zł, co w rezultacie oznacza, iż udział Spółki w kapitale zakładowym Bioenca wynosić będzie 19,98%.

Przeniesienie akcji na nabywcę, nastąpi z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Bioenca, wpisu wskazującego na zmianę ich posiadacza.

Udostępnij