Zawarcie umowy ramowej dotyczącej importu marihuany medycznej z Kanady

Zarząd informuje, że w dniu 13/04/2023 zawarł umowę ramową dotyczącą importu do Polski suszu konopi medycznych, tzw. marihuany medycznej zawierających od 24% do 29% THC (Produkty). Stroną umowy jest firma z siedzibą w Kanadzie (Dostawca).
Strony mają doprowadzić następnie do podpisania umowy dystrybucyjnej w której Dostawca ma się zobowiązać do udzielania informacji oraz przekazania dokumentacji i wyjaśnień wymaganych do rejestracji Produktów w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) lub w innych właściwych urzędach lub instytucjach, oraz do wypełnienia innych obowiązków niezbędnych do wprowadzenia Produktów do sprzedaży na terytorium Polski i innych krajów UE.
Umowa nie tworzy prawnie wiążącego zobowiązania jakiejkolwiek natury, w szczególności fakt jej podpisania nie może być uznawany za zawarcie umowy przedwstępnej zgodnie z kodeksem cywilnym. Prawnie wiążące zobowiązania powstaną dopiero po zawarciu umowy dystrybucyjnej.
O dalszym procesie dotyczącym współpracy z Partnerem Emitent będzie informował na bieżąco w stosownych raportach.

Udostępnij