Zawarcie umowy o poufności i zakazie konkurencji oraz rozpoczęcie negocjacji dotyczących ustalenia warunków importu marihuany medycznej z Niemiec

Z dniem 17 sierpnia 2022 zawarł umowę o poufności i zakazie konkurencji (Umowa) oraz rozpoczął negocjacje warunków umowy dystrybucyjnej, dotyczącej importu z Niemiec do Polski marihuany medycznej, czyli surowca farmaceutycznego pochodzenia konopnego pod postacią suszu oraz ekstraktów (olejków) zawierających od 10% do ponad 25% THC (Produkty). Stroną umowy jest firma z siedzibą w Niemczech (Partner).
Partner prowadzi dystrybucję na rynku niemieckim, dzięki czemu Emitent będzie miał możliwość wykorzystania niemieckich dokumentów rejestracyjnych w Polsce, co daje szansę na przyspieszenie procesu uzyskania licencji na import marihuany medycznej w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).
Ponadto Partner daje możliwość przeprowadzenia procesu transformacji produktów spoza Unii Europejskiej do standardu EU GMP (European Union Good Manufacturing Practice), dzięki czemu Emitent będzie miał możliwość importu Produktów spoza Europy do Polski oraz innych krajów UE.
Zarząd Emitenta podkreśla, iż rozpoczęcie dystrybucji marihuany medycznej będzie istotnym krokiem w dalszym rozwoju Emitenta oraz będzie miało istotny wpływ na zwiększenie przychodów Emitenta: Zarząd przewiduje, iż początkowe zamówienia na poziomie od kilku do kilkunastu kilogramów miesięcznie, mogą – w zależności od aktualnej sytuacji na rynku oraz otoczenia konkurencyjnego – sięgnąć w Polsce poziomu 100 kg na miesiąc Zarząd zaznacza, iż w chwili obecnej wzrasta zapotrzebowanie na marihuanę medyczną w polskich aptekach, a cena detaliczna za 1 gram suszu wynosi 65-70 zł brutto.
Przystąpienie do próby pozyskania surowca z kolejnego – tym razem europejskiego źródła – wpisuje się w strategię Emitenta, ma na celu zabezpieczenie łańcucha dostaw, wypracowanie jak najlepszych warunków i marży uzyskiwanej na produkcie jakim będzie marihuana medyczna.

Udostępnij