Zawarcie umowy o poufności i zakazie konkurencji oraz rozpoczęcie negocjacji dotyczących ustalenia warunków importu marihuany medycznej z Kolumbii

W dniu 2 sierpnia 2022 zawarł umowę o poufności i zakazie konkurencji (Umowa) oraz rozpoczął negocjacje warunków umowy dystrybucyjnej, dotyczącej importu z Kolumbii do Polski marihuany medycznej, czyli surowca farmaceutycznego pochodzenia konopnego pod postacią suszu oraz ekstraktów (olejków) zawierających od 10% do nawet 34% THC (Produkty). Stroną umowy jest firma z siedzibą w Kolumbii (Partner).
Ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne, uprawy Partnera nie są prowadzone w kosztownych w utrzymaniu halach ze sztucznym oświetleniem (tzw. indoor), lecz pod gołym niebem (tzw. outdoor), dzięki czemu koszty produkcji są znacząco niższe od większości producentów z krajów europejskich czy Kanady, co – w razie przystąpienia do współpracy z Partnerem – powinno pozwolić Emitentowi uzyskać marżę większą niż początkowo zakładał.
THC na poziomie 34% jest bardzo rzadko spotykaną wartością na rynku marihuany medycznej, co pozwala przewidywać większe zainteresowanie odbiorców tego typu produktem, nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach UE. Emitent uzyskał informację, iż Partner nie eksportuje jeszcze swoich produktów do Europy, dzięki czemu Emitent ma szansę na wejście z atrakcyjnym rynkowo Produktem zarówno do Niemiec, jak i innych krajów UE.
Po zawarciu umowy dystrybucyjnej z Partnerem, Emitent planuje w możliwie najkrótszym czasie złożyć wnioski na uzyskanie licencji na import marihuany medycznej w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).
Zarząd Emitenta podkreśla, iż rozpoczęcie dystrybucji marihuany medycznej będzie istotnym krokiem w dalszym rozwoju Emitenta oraz będzie miało istotny wpływ na zwiększenie przychodów Emitenta: Zarząd przewiduje, iż początkowe zamówienia na poziomie od kilku do kilkunastu kilogramów miesięcznie, mogą – w zależności od aktualnej sytuacji na rynku oraz otoczenia konkurencyjnego – sięgnąć w Polsce poziomu 100 kg na miesiąc, przy czym Partner ma moce produkcyjne znacznie przekraczające tę wartość, co pozwoli ewentualnie wejść z Produktem na inne rynki. Zarząd zaznacza, iż w chwili obecnej wzrasta zapotrzebowanie na marihuanę medyczną w polskich aptekach, a cena detaliczna za 1 gram suszu wynosi 65-70 zł brutto.

Udostępnij