Zawarcie umowy o poufności i listu intencyjnego dotyczącego ustalenia warunków importu marihuany medycznej z Portugalii

Z dniem 30 listopada 2022 zawarł umowę o poufności i list intencyjny (Umowa) dotyczący importu z Portugalii do Polski marihuany medycznej, czyli surowca farmaceutycznego pochodzenia konopnego pod postacią suszu oraz ekstraktów (olejków) zawierających od 9% do 17% THC (Produkty). Stroną umowy jest firma z siedzibą w Portugalii (Partner).
Partner jest producentem konopi z zawartością THC powyżej 0,3%. Umowa przewiduje import oraz dystrybucję medycznej marihuany w Polsce oraz potencjalnie w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Po weryfikacji dostarczonych przez Partnera dokumentów odnośnie możliwości złożenia wniosku i uzyskania licencji na import marihuany medycznej w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL), zostanie uzgodniona i podpisana długoterminowa umowa dystrybucyjna.
Zarząd Emitenta podkreśla, iż rozpoczęcie dystrybucji marihuany medycznej będzie istotnym krokiem w dalszym rozwoju Emitenta oraz będzie miało istotny wpływ na zwiększenie przychodów Emitenta: Zarząd przewiduje, iż początkowe zamówienia na poziomie od kilku do kilkunastu kilogramów miesięcznie, mogą – w zależności od aktualnej sytuacji na rynku oraz otoczenia konkurencyjnego – sięgnąć w Polsce poziomu 100 kg na miesiąc.
Zarząd zaznacza, iż w chwili obecnej wzrasta zapotrzebowanie na marihuanę medyczną w polskich aptekach, a cena detaliczna za 1 gram suszu wynosi 65-70 zł brutto.
Przystąpienie do próby pozyskania surowca z kolejnego źródła wpisuję się w strategię Emitenta, ma na celu zabezpieczenie łańcucha dostaw, wypracowanie jak najlepszych warunków i marży uzyskiwanej na produkcie jakim będzie marihuana medyczna.

Udostępnij