Zawarcie umowy o poufności dotyczącej ustalenia warunków importu marihuany medycznej

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 19/04/2022 r. wpłynęła do Emitenta podpisana umowa o poufności i zakazie konkurencji (Umowa) dotycząca ustalenia warunków sprzedaży w Polsce i ewentualnie innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej marihuany medycznej, czyli surowca farmaceutycznego pochodzenia konopnego pod postacią suszu oraz ekstraktów (olejków), zawierających od 20% do 32% THC (Produkty).
Drugą stroną Umowy jest firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii (Partner) posiadająca plantacje w Europie, prowadząca badania i rozwój w zakresie konopi medycznych oraz będąca znaczącym dostawcą produktów z konopi indyjskich na wyspach brytyjskich.
Na podstawie Umowy strony zamierzają prowadzić w dobrej wierze negocjacje i określić w umowie właściwej zasady współpracy w zakresie importu do Polski oraz dystrybucji marihuany medycznej. Emitent wskazuje przy tym, że ostateczna długoterminowa umowa dystrybucyjna zostanie uzgodniona i podpisana po weryfikacji dostarczonych przez Partnera dokumentów, w zakresie możliwości złożenia wniosku i uzyskania licencji na import marihuany medycznej w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

Udostępnij