Zawarcie umowy o poufności dotyczącej ustalenia warunków importu marihuany medycznej z Kolumbii

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 16/03/2022 r. zawarł umowę o poufności (Umowa) dotyczącą prowadzenia negocjacji na temat ustalenia warunków importu z Kolumbii do Polski marihuany medycznej, czyli surowca farmaceutycznego pochodzenia konopnego pod postacią suszu oraz ekstraktów (olejków) zawierających od 18% do 28% THC (Produkty). Drugą stroną Umowy jest firma z siedzibą w Kolumbii (Partner).
Na podstawie Umowy strony zamierzają prowadzić w dobrej wierze negocjacje i określić w umowie właściwej zasady współpracy w zakresie importu do Polski oraz dystrybucji marihuany medycznej. Emitent wskazuje przy tym, że ostateczna długoterminowa umowa dystrybucyjna zostanie uzgodniona i podpisana po weryfikacji dostarczonych przez Partnera dokumentów, w zakresie możliwości złożenia wniosku i uzyskania licencji na import marihuany medycznej w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

Udostępnij