Zawarcie umowy o poufności dotyczącej ustalenia warunków importu marihuany medycznej oraz innych preparatów zawierających THC

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 07/02/2023 wpłynęła do Emitenta podpisana przez drugą stronę umowa o poufności (Umowa) dotycząca ustalenia warunków prowadzenia negocjacji dotyczących ustalenia warunków importu do Polski marihuany medycznej, czyli surowca farmaceutycznego pochodzenia konopnego pod postacią suszu oraz ekstraktów (olejków), zawierających od 9% do 24% THC (Produkty). Stroną umowy jest firma z siedzibą w Kanadzie (Partner).
Partner jest producentem konopi z zawartością THC powyżej 0,3%, prowadzącym swoje uprawy w Kolumbii, co umożliwia zachowanie wysokiej jakości produktu, oferując jednocześnie bardzo atrakcyjną cenę. Prowadzone rozmowy przewidują import oraz dystrybucję medycznej marihuany Przedmiotem dalszych rozmów stron będzie ustalenie warunków importu oraz dystrybucji w Polsce marihuany medycznej pod postacią suszu, jak również bardziej zaawansowanych preparatów zawierających substancje pomocnicze, w tym specjalne wzmacniacze poprawiające biodostępność. Produkty były testowane w badaniach przedklinicznych i służą do stosowania zewnętrznego obejmując technologię głębokich tkanek, która zapewnia, że kanabinoidy penetrują głębokie warstwy skóry i docierają do miejsc, w których mogą się rozwijać, aby złagodzić niepożądane objawy.
Po weryfikacji dostarczonych przez Partnera dokumentów odnośnie możliwości złożenia wniosku i uzyskania licencji na import marihuany medycznej w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL), zostanie uzgodniona i podpisana długoterminowa umowa dystrybucyjna.

Udostępnij