Zawarcie umowy o poufności dotyczącej prowadzenia negocjacji na temat warunków nabycia prawa do rejestru marihuany medycznej zarejestrowanej w Polsce

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym dotarła do niego podpisana z datą 19/05/2023 r. umowa o poufności (Umowa) dotycząca prowadzenia negocjacji na temat warunków nabycia przez Emitenta prawa do już zarejestrowanego w URPL surowca farmaceutycznego zawierającego THC powyżej 0,3%, czyli tzw. marihuany medycznej.

Zarząd podkreśla, iż potencjalne nabycie takiego prawa – w formule do uzgodnienia ze Zbywcą oraz URPL – pozwoliłoby Emitentowi na wcześniejsze o co najmniej 6 miesięcy uruchomienie przez Emitenta dystrybucji marihuany medycznej, sprzedawanej już na polskim rynku.

Udostępnij