Zawarcie umowy najmu lokalu na potrzeby prowadzenia hurtowni farmaceutycznej

Zarząd Cannabis Poland S.A. („Emitent”) informuje że w dniu 26 maja 2023 roku THC Pharma S.A., tj. spółka w której Emitent posiada akcje reprezentujące 50 proc. kapitału zakładowego, zawarła umowę najmu lokalu, w którym prowadzono już wcześniej hurtownię farmaceutyczną. Dzięki temu proces adaptacji lokalu do potrzeb THC Pharma S.A. zostanie skrócony do minimum, co powinno pozwolić na wcześniejsze niż pierwotnie zakładano złożenie w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej przez THC Pharma S.A.

Emitent zwraca uwagę, że posiadanie (prowadzenie) własnej hurtowni farmaceutycznej pozwoli kontrolować import i dystrybucję marihuany medycznej w Polsce, konsolidować wyniki sprzedaży oraz uzyskać wyższą marżę na dystrybucji tego surowca farmaceutycznego.

Udostępnij