Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego prowadzenia negocjacji na temat ustalenia zasad dystrybucji brytyjskich produktów CBD

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 17/05/2023 r. podpisał List intencyjny (List) dotyczący zasad prowadzenia negocjacji na temat ustalenia warunków sprzedaży w Polsce i ewentualnie innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej produktów CBD z kanabinoidami zawierającymi poniżej 0,2% THC (Produkty).

Drugą stroną Listu jest firma brytyjska (Partner) produkująca suplementy diety i kosmetyki oraz posiadająca wyłączne prawa do dystrybucji wybranych produktów na terenie Europy.

Na podstawie Listu, Strony planują prowadzenie negocjacji mających na celu uzgodnienie i podpisanie, w ciągu najbliższych 4 tygodni, umowy o współpracy w której określone zostaną dokładne zasady współpracy stron, uwzględniające przyznanie Emitentowi wyłączności na terytorium Polski na cały asortyment produktów wytwarzanych i dystrybuowanych przez Partnera.

Zarząd Emitenta podkreśla, że w Wielkiej Brytanii, sprzedaż produktów z CBD jest legalna, a każdy brytyjski producent musi ubiegać się o licencję oraz spełnić szereg rygorystycznych wymogów dotyczących jakości medycznej i standaryzacji farmaceutycznej. Partner spełnia wszelkie wymaganie przewidziane prawem brytyjskim, a jego produkty są zarejestrowane w Wielkiej Brytanii jako suplementy diety. Zarząd Emitenta przewiduje, że w wyniku docelowo podpisanej umowy Emitent poszerzy swoją ofertę o wysokiej jakości legalne produkty CBD pochodzące z Wielkiej Brytanii, a ich dystrybucja będzie miała istotny wpływ na zwiększenie przychodów Emitenta, dzięki wysokiej renomie produktów brytyjskich oraz znacznym wyróżnieniu się ich na polskim rynku CBD. O dalszym procesie dotyczącym podpisania właściwej umowy Emitent będzie informował na bieżąco w stosownych raportach.

Udostępnij