Zakończenie inwestycji w Cannabis Light sp. o.o.

Zarząd Cannabis Poland S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu wczorjszym zawarł dwa porozumienia, na podstawie których doszło do zakończenia inwestycji Emitenta w Cannabis Light sp. o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Cannabis Light”). W szczególności, w wykonaniu tych porozumień Emitent przeniósł na poprzednich właścicieli udziały reprezentujące łącznie 100 proc. kapitału zakładowego Cannabis Light. Porozumienia zamknęły jednocześnie wszelkie rozliczenia pomiędzy Emitentem a zbywcami udziałów Cannabis Light.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że decyzja o zwrotnym przeniesieniu udziałów Cannabis Light i tym samym o zakończeniu inwestycji w tę spółkę, została podjęta w wyniku analizy szans i zagrożeń dla działalności Cannabis Light, jako spółki dystrybucyjnej, skupionej na tradycyjnych kanałach handlu, w kontekście pandemii koronawirusa COVID-19. Zarząd Emitenta uznał, że nakłady konieczne na rozwój biznesu Cannabis Light w kontekście znacznie zwiększonego poziomu ryzyk dla działalności tej spółki, nie mają wystarczającego uzasadnienia ekonomicznego.

Zarząd Emitenta zdecydował, że w obecnej sytuacji korzystniejsze i bezpieczniejsze będzie skupienie się na wspieraniu rozwoju marki VAPE’m i sklepu internetowego www.vapem.eu. Nie wyklucza to prowadzenia działalności w tradycyjnych kanałach handlu, pod warunkiem że niezbędne do tego nakłady będą pozostawać w odpowiedniej proporcji do ryzyka i spodziewanych wyników. Emitent nadal ma dostęp do około 100 tradycyjnych sklepów partnerskich, sprzedających m.in. produkty z konopi.

Zarząd Emitenta informuje, że w efekcie porozumienia, o którym mowa na wstępie niniejszego raportu, całkowita wartość nakładów poniesionych przez Emitenta na projekt Cannabis Light wyniosła 70 tys. zł. Zarząd informuje ponadto, że nie doszło i nie dojdzie do wydania 800.000 warrantów subskrypcyjnych Emitenta zbywcom udziałów Cannabis Light.

Udostępnij

Dodaj komentarz