Wygaśnięcie listu intencyjnego

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 26/2019 z dnia 10 września 2019 roku Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, o zakończeniu negocjacji prowadzonych w oparciu o postanowienia listu intencyjnego zawartego z Grupą Blue Medica sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu. Zarząd Emitenta informuje, że negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy o współpracy pomiędzy stronami. Jednocześnie strony nie wykluczają w przyszłości powrotu do prowadzenia negocjacji na temat współpracy.

Udostępnij

Dodaj komentarz