Walne zgromadzenia

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym
informuje o zwołaniu na dzień 29.06.2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w Kancelarii Notarialnej prowadzonej w Warszawie, przez Agnieszkę Łabuszewską i Karolinę Rak-Wrońską, przy ul. Koszykowej 53 lok. 63, 00-659 Warszawa.

W załączeniu (w zakładkach obok) Zarząd Spółki przekazuje:
(1) projekty uchwał
(2) pełną treść Ogłoszenia
(3) liczbę akcji i głosów
(4) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.