Walne zgromadzenia

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym
informuje o zwołaniu na dzień 28.11.2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:15 w lokalu Kancelarii Notarialnej Rak & Łabuszewska przy ul. Koszykowej 53/63 w Warszawie (00-659).

 

W załączeniu (w zakładkach obok) Zarząd Spółki przekazuje:
(1) projekty uchwał
(2) pełną treść Ogłoszenia
(3) liczbę akcji i głosów
(4) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.