Walne zgromadzenia

Zarząd Cannabis Poland S.A.  niniejszym informuje, o zwołaniu na dzień 28.06.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Agnieszka Łabuszewska & Karolina Rak-Wrońska, przy ul. Koszykowej 53/63 w Warszawie (00-659).

W załączeniu (w zakładkach obok) Zarząd Spółki przekazuje:
(1) projekty uchwał
(2) pełną treść Ogłoszenia
(3) liczbę akcji i głosów
(4) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.