Rozwiązanie umowy o współpracy z Polskim Towarzystwem Medycznej Marihuany i Leków Kanabinoidowych

Zarząd Cannabis Poland informuje, że w dniu 19 grudnia 2022 roku otrzymał oświadczenie o rozwiązaniu umowy o współpracy z Polskim Towarzystwem Medycznej Marihuany i Leków Kanabinoidowych („Towarzystwo”), o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 9/2022 z dnia 13 lipca 2022 roku.

Zarząd Emitenta oświadcza ponadto, że umowa, o której mowa powyżej, nie zawierała zapisów, zgodnie z którymi przedmiotem współpracy z Towarzystwem miałoby być „Pozyskiwanie nauczycieli akademickich, pracowników naukowych i instruktorów do współpracy przy sprzedaży marihuany medycznej”. Przedmiotowy zapis, zawarty w raporcie bieżącym ESPI nr 9/2022, stanowił jedynie odzwierciedlenie jednego z celów zawarcia Umowy, które chciał osiągnąć Emitent.

Udostępnij