Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent”) informuje, iż w dniu 23 marca 2020 roku otrzymał oświadczenie o rezygnacji z członkostwa i funkcji Prezesa Zarządu Emitenta od Pana Jakuba Bartoszka ze skutkiem na dzień 20 marca 2020 roku.
Pan Jakub Bartoszek zrezygnował również z funkcji Członka i Prezesa Zarządu spółki VAPEM Sp. z o.o. w której Emitent posiada 100 (sto) procent udziałów w kapitale zakładowym.
Tym samym na dzień dzisiejszy zarząd Emitenta i spółki zależnej pozostaje jednoosobowy.

Udostępnij

Dodaj komentarz