Rezygnacja Członka Zarządu

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał oświadczenie o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Emitenta od Pana Michała Szarego datowane na dzień 23 sierpnia 2022r ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2022 roku.
We wskazanym oświadczeniu nie podano powodu rezygnacji.
Tym samym od dnia 1 września 2022r zarząd Emitenta będzie jednoosobowy.

Udostępnij