Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki