Rada naukowa i zespół projektowy

Rada naukowa

Prace badawcze i rozwojowe nad lekiem z CBD dla chorych na padaczkę lekooporną prowadzone są w ramach spółki Bioenca S.A., w której Cannabis Poland posiada 19,98% udziałów.

Członkowie Rady Naukowej zasiadający w Bioenca, to wybitni naukowcy i praktycy wśród których znajdują się znani neurolodzy, biotechnolodzy, a także profesorowie farmacji i nauk medycznych. Łączy ich wspólne zainteresowanie medycyną alternatywną w zakresie konopii. Obecne działania RN  koncentrują się na opracowywaniu i ocenie nowoczesnych form w zakresie technologii postaci leku, z uwzględnieniem biofarmaceutycznych aspektów podawania leku. 

prof. UM w Lublinie - koordynator Rady Naukowej

prof. Uczelni w grupie badawczej, nauczyciel akademicki, absolwent Politechniki Lubelskiej. Ukończył podyplomowe studia na kierunku Zdrowie Publiczne – Zarządzanie i ekonomika w ochronie zdrowia, a także „MBA w ochronie zdrowia" na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz Analiza danych na Wydziale Matematyki UMCS w Lublinie. Aktualnie słuchacz studiów podyplomowych „Badania kliniczne: zarządzanie, monitoring i ekspertyza medyczna. Kierownik Zakładu Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego, członek Rady Naukowej Kolegium Nauk o Zdrowiu, współtwórca nowego kierunku studiów podyplomowych – „MBA w ochronie zdrowia". W roku 2017 jeden z pięciu najlepszych dydaktyków na Wydziale Nauk o Zdrowiu według I Rankingu „Najlepszych Dydaktyków" UM i opiekun doktorantów. Autor i współautor licznych publikacji na temat zarządzania i informatyzacji w ochronie zdrowia, realizator projektów krajowych i międzynarodowych, promotor prac magisterskich i licencjackich.