Przeniesienie sklepu www.Vapem.eu do struktur Emitenta

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w ramach działań optymalizujących strukturę i koszty Emitenta sklep internetowy www.Vapem.eu, prowadzony poprzednio przez Vapem sp. z o.o., tj. spółkę w której 100 proc. udziałów posiada Emitent, został przeniesiony bezpośrednio do struktur Emitenta. Oznacza to, że przychody sklepu będą przychodami Emitenta, a nie przychodami Vapem sp. z o.o.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że powyższa decyzja służy uproszczeniu struktury Emitenta, ograniczeniu kosztów prowadzenia działalności, a także powinna przyczynić się do większej transparentności działań i wyników działań Emitenta dla akcjonariuszy i inwestorów.

Zarząd Emitenta informuje, że zamierza zbyć wszystkie posiadane udziały Vapem sp. z o.o., przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich praw do sklepu www.Vapem.eu oraz marki Vapem.

Udostępnij

Dodaj komentarz