Przejecie spółki Cannabis Light

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 24/2019 z dnia 15/07/2019 r. oraz nr 38/2019 z dnia
19/11/2019 r., Zarząd Cannabis Poland S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 13/12/2019 zawarł
umowę nabycia udziałów reprezentujących 100 proc. (sto procent) kapitału zakładowego Cannabis
Light sp. z o.o. („Cannabis Light”) za cenę w wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych) w gotówce
oraz 800.000 (osiemset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych, których emisję Zarząd planuje poddać
pod głosowanie na najbliższym walnym zgromadzeniu. Nabycie udziałów nastąpiło z chwilą
zawarcia umowy. Jednym ze zbywców udziałów jest Jakub Bartoszek, Prezes Zarządu Emitenta.
Zarząd Emitenta wskazuje, że Cannabis Light posiada znaczące doświadczenie m.in. w dostawach
konfekcjonowanych produktów pochodzących z konopii oraz dysponuje siecią ponad 100
tradycyjnych sklepów partnerskich, sprzedających m.in. produkty z konopi. Przejęta dzięki
transakcji sieć sprzedaży Cannabis Light idealnie uzupełnia kanały dystrybucji produktów sklepu
www.VAPEM.EU, działającego w ramach grupy kapitałowej Emitenta, co powinno przełożyć się
korzystnie na strategiczny rozwój całej grupy kapitałowej Emitenta.

Udostępnij

Dodaj komentarz