Podpisanie z firmą kanadyjską umowy o poufności dotyczącej współpracy przy dystrybucji konopi medycznych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 20/02/2023 podpisał Umowę o poufności dotyczącą dystrybucji w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej (UE) marihuany medycznej, czyli surowca farmaceutycznego pochodzenia konopnego, pod postacią suszu oraz ekstraktów (olejków) zawierających od 10% do 30% THC (Produkty). Stroną umowy jest firma z siedzibą w Kanadzie (Dostawca).
Strony mają doprowadzić następnie do podpisania umowy dystrybucyjnej w której Dostawca ma się zobowiązać do udzielania informacji oraz przekazania dokumentacji i wyjaśnień wymaganych do rejestracji Produktów w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) lub w innych właściwych urzędach lub instytucjach, oraz do wypełnienia innych obowiązków niezbędnych do wprowadzenia Produktów do sprzedaży na terytorium Polski i innych krajów UE.
Umowa nie tworzy prawnie wiążącego zobowiązania jakiejkolwiek natury, w szczególności fakt jej podpisania nie może być uznawany za zawarcie umowy przedwstępnej zgodnie z kodeksem cywilnym. Prawnie wiążące zobowiązania powstaną dopiero po zawarciu umowy dystrybucyjnej.

Udostępnij