Podpisanie umowy o współpracy ze spółką promotorzy trading

Zarząd Telehorse S.A. informuje, iż w dniu 17/07/2019 zawarł „Umowę o współpracy” ze Spółką „Promotorzy Trading Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie („Partner”).

W ramach podpisanej umowy Partner podejmuje się:
1) realizacji prac B+R oraz produkcji pod markami własnymi Spółki płynów do waporyzacji z głównym nastawieniem na produkty zawierające kanabinoidy;
2) importu urządzeń do waporyzacji oraz akcesoriów – także z zastosowaniem w celach leczniczych – pod markami własnymi Spółki;
3) dystrybucji w/w produktów poprzez kanały Partnera;
Umowa została zawarta na czas nieokreślony z z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Partner działa w branży produkcji i dystrybucji wyrobów i akcesoriów tytoniowych oraz e-papierosów i liquidów. Na tle konkurencji portfolio Partnera jest dziś najszersze i najbardziej kompletne w Polsce, a jego obszary działania obejmują produkcję, import, eksport oraz dystrybucję w 11.000 sklepów w Polsce i za granicą. Partner posiada także własny dział badań i rozwoju („B+R”).

Udostępnij