Podpisanie Umowy o Poufności/Listu Intencyjnego z zakładem farmaceutycznym

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 22 lutego 2023 roku podpisał Umowę o poufności/List Intencyjny z zakładem farmaceutycznym.
Na podstawie postanowień Umowy o poufności/Listu Intencyjnego, Strony postanowiły prowadzić w dobrej wierze negocjacje i określić w umowie właściwej zasady współpracy dotyczące:

1. badań jakości oraz zawartości kanabinoidów oraz innych związków w olejkach, suszu CBD, THC oraz innych produktach;

2. badań stabilności w olejkach, suszu CBD, THC oraz innych produktach;

3. współpracy przy opracowaniu formuł i produktów CBD;

4. usług związanych z wytwarzaniem produktów leczniczych oraz zwalniania produktów THC do sprzedaży przez Emitenta.

Zawarcie Umowy o poufności/Listu Intencyjnego wpisuje się w strategię Emitenta i ma na celu zabezpieczenie łańcucha dostaw oraz wypracowanie jak najlepszych warunków i marży uzyskiwanej na produkcie jakim będzie marihuana medyczna, pozyskiwana spoza Europy. Współpraca z zakładem farmaceutycznym pozwala na uzyskanie przez producenta wyrobów z marihuany medycznej normy unijnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej (EU Good Manufacturing Practice) oraz na przeprowadzenie badań stabilności produktu, których posiadanie jest niezbędne do przygotowania pełnej dokumentacji przez producentów, w celu złożenia przez Emitenta wniosku i uzyskania licencji na import marihuany medycznej w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).
Podpisanie Umowy o Poufności/Listu Intencyjnego nie jest i nie może być traktowane jako podstawa dla jakichkolwiek wzajemnych zobowiązań lub roszczeń stron. Ewentualne wzajemne zobowiązania stron mogą powstać tylko i wyłącznie w wyniku zdarzeń i czynności prawnych mających miejsce po sporządzeniu niniejszego listu intencyjnego.
O dalszym procesie dotyczącym podpisania właściwej umowy z zakładem farmaceutycznym Emitent będzie informował na bieżąco w stosownych raportach.

Udostępnij