Podpisanie umowy o poufności dotyczącej współpracy przy dystrybucji konopi medycznych w Polsce

W dniu 01/12/2022 otrzymał podpisaną z podmiotem z branży farmaceutycznej („Partner”) umowę o poufności, której celem jest uzyskanie oferty oraz negocjacje dotyczące uruchomienia przez Emitenta własnej hurtowni farmaceutycznej i/lub umowy na podstawie której Partner przyjmie rolę oficjalnego dystrybutora i/lub hurtowni farmaceutycznej w celu dystrybucji konopi medycznych (tzw. marihuany medycznej).
Rozpoczęcie działalności jako hurtownia uzależnione jest od podpisania stosownej umowy z Partnerem oraz uzyskanie zezwolenia na przechowywanie i dystrybucję produktów kontrolowanych.

List intencyjny stanowi jedynie wyraz intencji stron do zawarcia definitywnej umowy i nie tworzy prawnie wiążącego zobowiązania jakiejkolwiek natury, w szczególności fakt jego podpisania, nie może być uznawany za zawarcie umowy przedwstępnej zgodnie z kodeksem cywilnym. Prawnie wiążące zobowiązania powstaną dopiero po zawarciu ostatecznych umów.

Udostępnij