Podpisanie listu intencyjnego odnośnie dystrybucji konopi medycznych

W dniu dzisiejszym Zarząd Cannabis Poland podpisał z podmiotem z branży farmaceutycznej (Partner) List Intencyjny, którego celem jest przygotowanie i podpisanie dokumentów obejmujących umowę serwisową oraz dystrybucyjną, na podstawie których Partner przyjmie m.in. rolę oficjalnego dystrybutora oraz hurtowni farmaceutycznej posiadającej stosowne zgody i zezwolenia na przechowywanie i dystrybucję konopi medycznych (tzw. marihuany medycznej), natomiast Emitent będzie importerem do Polski marihuany medycznej zawierającej ponad 0,3% THC w oparciu o uzyskane w terminie późniejszym stosowne zezwolenia przed URPL i GIF.

List intencyjny stanowi jedynie wyraz intencji stron do zawarcia definitywnej umowy i nie tworzy prawnie wiążącego zobowiązania jakiejkolwiek natury, w szczególności fakt jego podpisania, nie może być uznawany za zawarcie umowy przedwstępnej zgodnie z kodeksem cywilnym. Prawnie wiążące zobowiązania powstaną dopiero po zawarciu ostatecznych umów.

Udostępnij