Odpowiedź na pytanie akcjonariusza Spółki, zadane w trybie art. 428§6 Kodeksu spółek handlowych

Zarząd Cannabis Poland S.A. („Spółka”), przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu odpowiedź na pytanie akcjonariusza Spółki, zadane w trybie art. 428§6 Kodeksu spółek handlowych.

Pytanie:
„W związku z opublikowaniem raportu odnośnie NWZ przeprowadzonego w dniu dzisiejszym, proszę o informację czy umowa z inwestorami została już podpisana, jeśli tak to na jaką kwotę inwestycji oraz jakie są w niej przewidziane warunki dla Spółki.”

Odpowiedź:
Umowa jest obecnie negocjowana na warunkach zbliżonych do opublikowanych w raporcie ESPI nr 18/2022 z dnia 15/09/2022, z kwotą do pozyskania przez Spółkę w wysokości 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) od maksymalnie 3 inwestorów, przy cenie emisyjnej równej 90% z ostatnich 20 dni, co oznacza, że w przypadku rosnącej kapitalizacji spółki, inwestor lub inwestorzy mogą objąć mniej akcji niż 50 mln. Negocjowana umowa nie przewiduje natomiast emisji obligacji, których wykorzystanie było w ocenie zarządu niekorzystne dla Spółki.
Umowa ma też mieć możliwość aneksowania na większą niż 10 mln zł kwotę inwestycji oraz przewidywać dodatkową emisję warrantów w ilości nie większej niż 25% akcji wcześniej objętych przez inwestora. O szczegółach podpisanej umowy Spółka poinformuje w oddzielnym raporcie bieżącym.”

Udostępnij