Kalendarium

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku:

– raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku – 14 luty 2024 r.
– raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – 15 maja 2024 r.
– raport kwartalny za II kwartał 2024 roku – 14 sierpnia 2024 r.
– raport kwartalny za III kwartał 2024 roku – 14 listopada 2024 r.
– raport roczny za 2023 rok – 29 maja 2024 r.