Informacje ogólne

Dane Emitenta

Firma: Cannabis Poland S.A.
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Jana Styki 23, 03-928 Warszawa
Tel.: + 48 789 560 105
Internet: www.CP-SA.plE-mail: biuro@CP-SA.pl
KRS: 0000410247
REGON: 145993939
NIP: 1070021611

 

Data wprowadzenia akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect  (data debiutu): 09/04/2013

Wcześniejsze nazwy spółki:
Spółka została zawiązana aktem notarialnym w dniu 08 grudnia 2011 r. pod firmą Blue Ocean Media S.A.
NWZ Spółki, które w dniu 27 grudnia 2016 r. podjęło m.in. uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki na Pixel Venture Capital S.A.
WZ w dniu 29 czerwca 2017 r. podjęło decyzję o zmianie nazwy
na Telehorse S.A.
NWZ Spółki w dniu 13 maja 2019 r. podjęło m.in. uchwały w sprawie: zmiany firmy na Cannabis Poland S.A.

 

Spółka nie ma opracowanych i wdrożonych strategii z zakresu ESG, jednakże w razie ich przygotowania odpowiednie materiały zostaną opublikowane na stronie internetowej.

 

 

 

 

 

Akcjonariat


Akcjonariusz l.akcji % akcji l.głosów % głosów
Tomasz Swadkowski 1 500 000 5,67 1 500 000
5,67
Pozostali
24 978 031
94,33 24 978 031 94,33

New Connect

Aktualne notowania