Dane dotyczące zysku netto osiągniętego przez spółkę Medical Marketplace

W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 7/2020 i 8/2020 z dnia 8 maja 2020 oraz 12/2020 z dnia 22 maja 2020, dotyczących przejęcia przez Emitenta podmiotu Medical Marketplace sp. z o.o., Zarząd Cannabis Poland S.A. („Emitent”) informuje, iż otrzymał od Zarządu Medical Marketplace dane dotyczące zysku netto osiągniętego przez tę spółkę w okresie od 01 stycznia 2020 do 30 kwietnia 2020, który wyniósł 1.408.349,77 (jeden milion czterysta osiem tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć i 77/100) złotych.
Należy podkreślić, że zysk wypracowany w samym miesiącu kwietniu był wyższy od osiągniętego w całym pierwszym kwartale tego roku. Wskazuje to na bardzo dużą dynamikę sprzedaży, a przede wszystkim wysoką rentowności spółki.
Zarząd przypomina, iż docelowo planowane jest połączeniu Emitenta i Medical Marketplace, przez przejęcie całego majątku Medical Marketplace przez Emitenta. Oznacza to, iż po połączeniu spółek wszelkie przychody wygenerowane przez Medical Marketplace zostaną włączone do wyniku wykazywanego przez Emitenta.

Udostępnij

Dodaj komentarz