Dane dotyczące przychodów osiągniętych przez spółkę Medical Marketplace

W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 7/2020 i 8/2020 z dnia 8 maja 2020,dotyczących przejęcia przez Emitenta podmiotu Medical Marketplace sp. z o.o., Zarząd Cannabis Poland S.A. („Emitent”) informuje, iż otrzymał od Zarządu Medical Marketplace pierwsze dane dotyczące przychodów netto osiągniętych przez tę spółkę w okresie od 01/01/20202 do 30/04/2020, które wyniosły 2 451 000,00 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych. Zarząd przypomina, iż docelowo planowane jest połączeniu Emitenta i Medical Marketplace, przez przejęcie całego majątku Medical Marketplace przez Emitenta. Oznacza to, iż po połączeniu spółek wszelkie przychody wygenerowane przez Medical Marketplace zostaną włączone do wyniku wykazywanego przez Emitenta. Jednocześnie Zarząd Emitenta uzyskał informację, iż planowane w tym roku przychody w Medical Marketplace powinny osiągnąć kilkanaście milionów złotych.

Udostępnij

Dodaj komentarz