Autoryzowany Doradca

Zarząd Cannabis Poland S.A.  w dniu 31 sierpnia 2023 r. zawarł z EQ1 sp. z o.o., umowę na doradztwo przy wprowadzaniu akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect („Akcje”), sporządzenie dokumentu informacyjnego oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzaniu Akcji do obrotu na NewConnect.